Luik Colsoul 1-0

 

Presenteerblad

Dit grote presenteerblad ( 51,5 cm X 32,5cm ) uitgevoerd in Lod. XIV stijl geeft na wat opzoekwerk een deel van zijn geheimen prijs. Wegens slijtage, bijna onzichtbaar, op de achterzijde in het midden van het blad zijn twee identieke merken te vinden.

 

Naamloos-2
Naamloos-1

Op de zijrand, eveneens op de achterkant, zijn nog drie merken te vinden waarvan twee doorkrast zijn.

Naamloos-4

Van de drie merken zijn zowel het linkse als het rechtse zodanig doorkrast dat ze totaal onleesbaar zijn geworden. Het merk in het midden, waarvan men op het eerste zicht zou denken dat het ook vernietigd is, is wel duidelijk leesbaar.

 Naast deze merken staan twee letters gegraveerd: CC.Naamloos-4-1

Blijkt dat de twee merken in het midden van het blad worden toegeschreven aan Jean-Charles Colsoul °08 okt 1765  - +28 mei 1857 uit Luik ( zie L’orfèvrerie civile ancienne du Pays de Liège cataloog uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling in le Musée de l’ Art Wallon in 1991 pag. 50 ).                                                                          vergelijk het nagetekend merk met de fotoColsoul 25            Naamloos-2

Charles Colsoul, actief vanaf het ancien regime, stond in het begin van de 19e eeuw ingeschreven als handelaar - verkoper, zilversmid en vergulder (doreur .)

Van de drie merken op de rand van de achterkant is enkel het middelste leesbaar. Dit is het stadsmerk van Luik voor de periode 1654-1688. Onder het regime van Maximilien Henri de Bavière werd er door de stad gekeurd met twee merken, een dubbelkoppige arend met daaronder het jaartal en het stadswapen  in een schild. Samen met het meestermerk zijn dat drie merken.

Gezien er ten tijde van Joseph-Clément de Bavière reeds een jaarletter werd toegevoegd aan de merken, in totaal dus vier merken, en er hier slechts drie voorkomen, moet deze presenteerschotel vervaardigd zijn voor 1693.

 

Charles Colsoul is dus niet de maker van dit presenteerblad .De gewiste merken, stijl en manier van maken verwijzen naar een vroeger fabrikaat.  Naar alle waarschijnlijkheid is deze schotel in het vierde kwart van de 18e eeuw door Colsoul opgekocht en doorverkocht of werd hij er binnen gebracht voor herstelling. Hij is het die de beide merken weerszijden dit van Luik heeft gewist omvervolgens zijn meestermerk (2X ) op de achterkant van de schotel te slaan en zijn initialen naast de gewiste merken te graveren. Op die manier nam hij de verantwoordelijkheid voor de verkoop en garandeerde hij de kwaliteit en herkomst.

Er  zijn voor Luik nog dergelijke gevallen van herstempeling bekend.

Opmerkingen of commentaar altijd welkom

Aankoop antiek zilverwerk - Achat argenterie ancienne - Seek old silver

Website Design Software NetObjects Fusion

LUDO D’ HAESE

Ik doe gratis en zonder verplichting de expertise van uw waardevol zilverwerk aan de hand van duidelijke foto’s

Je fais l’expertise de vos argenteries précieuses gratuitement et sans obligations à l’aide d’une photo détaillée